Klacht & Tuchtrecht

 


Klacht & Tuchtrecht

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. 

 Klachtenfunctionaris.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Deze klacht kunt u met mij bespreken. maar mocht u dit niet prettig vinden, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie.

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris, is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder om een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

 

Bovendien staat het u vrij, indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, u te wenden tot Stichting Zorggeschil, de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2017 is mijn praktijk via mijn beroepsgroep aangesloten bij Quasir/Zorggeschil. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de websites van de NVST en het NIBIG.

 

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met.

 

Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.